Sơn Hiệu ứng Ngọc trai Ruggine Metallic

EN

Sơn Hiệu ứng Ngọc trai Ruggine Metallic

Hiệu ứng Ngọc Trai
Hiệu ứng ngọc trai lấp lánh ép thành mảng tuôn chảy trên bề mặt tường kết hợp cùng với ánh sáng tạo vẻ đẹp thanh lịch  

  • Ưu điểm
  • Tính chất