Plaster & Stucco

EN

Plaster & Stucco

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster Polished Stucco - Pethra Marble

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster Polished Stucco - Pethra Marble

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster Polished Stucco được kết hợp từ bột vôi tôi nguyên chất lâu năm hoàn toàn không độc hại và bột đá thạch anh nghiền cực mịn đặc biệt theo công thức hoàn hảo của người Ý cùng sự hỗ trợ của công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất giúp tạo bề mặt bóng loáng.

Vữa Tambour Mineral Plaster

Vữa Tambour Mineral Plaster

Vữa khoáng được làm từ các thành phần hoàn toàn tự nhiên, tạo ánh nhìn như bê tông. Rất phù hợp khi dùng trong không gian có độ ẩm cao. Khả năng che phủ vết nứt có độ rộng đến 2mm.

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Perla

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Perla

Vữa trét cho bề mặt mờ được kết hợp từ bột vôi tôi nguyên chất lâu năm hoàn toàn không độc hại và bột đá thạch anh nghiền nhỏ đặc biệt theo công thức hoàn hảo của người Ý cùng sự hỗ trợ của công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất giúp tạo hiệu ứng vân loang tự nhiên và có lỗ nhỏ ti ti trên bề mặt.

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Encausto

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Encausto

Vữa trét Venetian Plaster được kết hợp từ bột vôi tôi nguyên chất lâu năm hoàn toàn không độc hại và bột đá thạch anh nghiền mịn đặc biệt theo công thức hoàn hảo của người Ý cùng sự hỗ trợ của công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất giúp tạo hiệu ứng vân loang tự nhiên và có lỗ nhỏ ti ti trên bề mặt.

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Matt

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Matt

Vữa trét cho bề mặt mờ được kết hợp từ bột vôi tôi nguyên chất lâu năm hoàn toàn không độc hại và bột đá thạch anh nghiền nhỏ đặc biệt theo công thức hoàn hảo của người Ý cùng sự hỗ trợ của công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất giúp tạo hiệu ứng vân loang tự nhiên và có lỗ nhỏ ti ti trên bề mặt.

 Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Travertino

Vữa khoáng thạch Venetian Plaster - Pethra Travertino

Vữa trét Venetian Plaster được kết hợp từ bột vôi tôi nguyên chất lâu năm hoàn toàn không độc hại và bột đá thạch anh nghiền mịn đặc biệt theo công thức hoàn hảo của người Ý cùng sự hỗ trợ của công nghệ sản xuất hiện đại bậc nhất giúp tạo hiệu ứng vân loang tự nhiên và có lỗ nhỏ ti ti trên bề mặt.

VỮA HIỆU ỨNG PLASTER OP5

VỮA HIỆU ỨNG PLASTER OP5

Vữa hiệu ứng tạo hình nghệ thuật có kích thước size hạt 0.5mm

VỮA HIỆU ỨNG PLASTER OP10

VỮA HIỆU ỨNG PLASTER OP10

Vữa hiệu ứng tạo hình nghệ thuật có kích thước size hạt 1mm

SƠN HIỆU ỨNG PLASTER OP15

SƠN HIỆU ỨNG PLASTER OP15

Vữa hiệu ứng tạo hình nghệ thuật có kích thước size hạt từ 1.5mm trở lên