Dát Lá Bạc

EN

Dát Lá Bạc

Dát lá kim loại là 1 nghệ thuật đỉnh cao giúp tạo bề mặt được dát trở nên bóng loáng như được tạo từ kim loại thật

  • Ưu điểm
  • Tính chất